În Parcul Industrial Mureş exista trei variante distincte în ceea ce priveşte ocuparea terenului de către potenţialii investitori :

 

1: Concesionarea terenului pe termen de până la 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului de concesiune, cu jumătatea perioadei iniţiale (până la 25 de ani).

Valoarea concesiunii este stabilită de către părţi, prin negocieri, în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, respectiv valoarea minimă a plăţilor fiind de 0,12 – 1,8 euro + TVA/mp/an.

Redevenţa este stabilită pe baza unui formular de evaluare care conţine următoarele criterii: nivelul tehnologic al investiţiilor, valoarea investiţiei, locurile de muncă, rapiditatea cu care locul devine funcţional, experienţa de piaţă a investitorului - toate aceste criterii au un rol determinant în cadrul procedurii de evaluare.

 

2: Achizitionarea terenului, caz în care investitorul încheie un contract de concesiune pe o perioadă de cinci ani (redevenţa fiind de 2,34 Euro/mp/an) si un precontract de vânzare - cumpărare, investitorul având dreptul de a cumpăra terenul de la autorităţile locale proprietare la preţul de 11 euro/mp.

 

3: Ocuparea facilităţilor de producţie deja construite, provenite de la companiile care au avut de suferit in urma crizei economice şi financiare, companii care sunt dispuse să valorifice aceste facilităţi. Sunt disponibile două clădiri, prima cu o suprafață de 5500 mp, şi a doua cu o suprafata 10.000 mp, aceasta necesitând lucrări de finisaj în interior şi racordarea la reţelele de utilităţi disponibile în Parcul Industrial Mureş.

 

Pentru toate variantele de concesionare, taxa de administrare este de : 0,083 euro/mp/lună.

Parcul Industrial deţine infrastructura de utilitati necesară (energie electrică, gaz, apă potabilă, staţie de epurare a apelor menajere, canalizare, reţea de telecomunicaţii cu fibră optică, acces către E60, şi către o viitoare autostradă).