Cele mai semnificative forme de facilităţi şi de stimulente sunt:
 Cota unică de impozitare de 16%.·
 Subvenţionarea salariilor în cazul angajării şomerilor, tinerilor· absolvenţi şi a persoanelor cu handicap. Mărimea subvenţiei poate ajunge la 150 % din salariul minim pe economie şi poate fi obţinută pe o perioadă de cel mult 12 luni.
 Facilităţi acordate pentru formarea şi recalificarea forţei de muncă.·
 Stimulente şi facilităţi adiţionale pentru promovarea investiţiilor directe cu influenţă semnificativă asupra economiei:·
 posibilitatea de a utiliza amortizarea accelerată;·
 raportarea pierderilor fiscale pe parcursul următorilor cinci ani din profitul impozabil.·
 Fonduri nerambursabile autohtone şi cele oferite de Uniunea Europeană· (de ex. pentru investiţii infrastructurale, pentru dezvoltări inovative)

  • Oportunitatea de ocupare imediată a parcelelor, dimensiunea acestora putând varia în funcţie de nevoile investitorilor.

 

  • Furnizarea suportului complet de infrastructură pentru activităţile industriale, (drumuri de acces, alimentare cu apă, alimentare cu curent electric, alimentare cu gaze naturale, canalizare şi telecomunicaţii) în perimetrul zonei industriale.

* Utilitatile se tarifează de către furnizorii naţionali.

 

  • Stimulente fiscale : scutirea de impozite prevăzuta pentru parcurile industriale conform legii: fără taxe pentru teren şi fără taxe pentru clădiri, pe toată perioada în care investitorul se află pe teritoriul  Parcului Industrial.

 

  • Cele două noi posibilităţi de concesiune, şi anume concesiunea cu sumă diminuată /  redusă, şi concesiunea urmată de vânzarea terenului, face ca Parcul Industrial al judeţului Mureş să fie printre cele mai dorite parcuri industriale din România.