DETALII TEHNICE UTILITĂŢI

 

a)      Zona administrativă

 

- Clădirea administrativă (spaţii pentru birouri în vederea închirierii);

- Centrală termică şi staţie de transformare a energiei electrice;

- Gestionarea apei şi un rezervor de stocare de 500 m3 de apă;

- Parcări auto;

 

b)  Zona industrială

 

- Drumuri interne şi rocade ;

- Conectarea utilităţilor la parc;

- Reţele de utilităţi;

- Apă potabilă la un debit de 80 m3/h;

- Reţea de gaze naturale cu un debit de 1.680 m3 / h, şi cu posibilitatea de extensie până la 10.000 m3 / h în etapa a doua;

- Energie electrică, cu puterea maximă instalată de 4 MW;

- Canalizarea apelor pluviale şi canalizarea apelor menajere;

- Reţea de telecomunicaţii şi transfer de date prin fibră optică şi cupru;

- Staţie de epurare a apelor menajere;

- Staţie de pompare pentru circulaţia apei, a apei reziduale şi a apei de ploaie; sistem de hidranţi.