În Parcul Industrial Mureş exista trei variante distincte în ceea ce priveşte ocuparea terenului de către potenţialii investitori :

 

1: Concesionarea terenului pe termen de până la 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului de concesiune, cu jumătatea perioadei iniţiale (până la 25 de ani).

Valoarea concesiunii se stabileşte de către părţi, prin negocieri, în conformitate cu regulamentele legale în vigoare, respectiv valoarea redevenţei fiind între 0,12 – 1,8 euro + TVA/mp/an.

Redevenţa este stabilită pe baza unui formular de evaluare care conţine următoarele criterii: nivelul tehnologic al investiţiilor, valoarea investiţiei, locurile de muncă, rapiditatea cu care locul devine funcţional, experienţa de piaţă a investitorului - toate aceste criterii au un rol determinant în cadrul procedurii de evaluare.

 

2: Achizitionarea terenului, caz în care investitorul încheie un contract de concesiune pe o perioadă de cinci ani (redevenţa fiind de 2,34 Euro/mp/an) si un precontract de vânzare - cumpărare, investitorul având dreptul de a cumpăra terenul de la autorităţile locale proprietare la preţul de 10 euro/mp.

 

3: Achizitionare directă (fără concesionare) de teren, pentru investiţii industriale şi/sau servicii, din cei 34800 mp teren proprietate a S.C. Parc Industrial Mureş S.A., la preţul de 13 Euro/mp.

 

Pentru toate variantele de concesionare, taxa de administrare este de : 0,083 euro/mp/lună. 

În toate cele 3 variante mai sus amintite, suprafaţa minimă care se valorifică este de 1500 mp.

Parcul Industrial deţine infrastructura de utilitati necesară (energie electrică, gaz, apă potabilă, staţie de epurare a apelor menajere, canalizare, reţea de telecomunicaţii cu fibră optică, acces către E60, şi către o viitoare autostradă).